CirTec BV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Voor het behoud van een goede en gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties is het cruciaal dat we de productie van afvalstoffen verminderen en de waardevolle componenten recyclen. CirTec streeft ernaar actief bij te dragen aan duurzaamheid door hergebruik van (afval) materialen. CirTec is leidend in het terugwinnen van cellulose uit rioolwater en het nuttig hergebruik van deze teruggewonnen grondstof.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CirTec, eerder bekend als BWA, is bekend geworden door onderzoek naar en implementatie van roterende bandfijnzeven (CellCap) als primaire behandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) voor het terugwinnen van zeefgoed en het terugdringen van het energieverbruik van rwzi’s. Naast de constructie en het onderhoud van grootschalige installaties,heeft CirTec (onder de naam BWA) onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd naar hergebruik van de geoogste cellulose.

CirTec draagt actief bij aan (technologie) ontwikkeling projecten voor het terugwinnen, opwaarderen en hergebruik van cellulose uit rioolwater. CirTec heeft daarnaast als eerste onderneming een installatie gerealiseerd die structureel cellulose uit rioolwater verbijzonderd en deze vervolgens opwaardeert tot vermarktbaar product. Alle cellulose wordt ingezet als grondstof in hoogwaardige producten.

Carlijn Lahaye, CirTec BV