Closing the Loop

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Closing the Loop gaat de mobiele telefonie markt van Nederland 'grondstof-neutraal' maken, vanaf 2020. Dit doen wij door de grondstofschaarste - veroorzaakt door de aanschaf van mobiele telefoons – te compenseren. Voor alle 5 miljoen (!) toestellen die jaarlijks in Nederland over de toonbank gaan.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

1.Closing the Loop koopt afgedankte toestellen op in Afrika. In ontwikkelingslanden belanden jaarlijks honderden miljoenen kapotte mobiele telefoons op de vuilnisbelt. De telefoons worden vaak gedumpt en zelfs in de open lucht verbrand. De gevolgen zijn vervuiling en gezondheidsschade, maar ook verlies van kostbare metalen zoals goud. Closing the Loop maakt als eerste ter wereld van dit afvalprobleem een recyclingkans. Zij koopt kapotte mobieltjes op in ontwikkelingslanden en verkoopt deze aan professionele recyclers in Europa.
2. Closing the Loop hergebruikt afgedankte toestellen voor organisaties in Europa. Toestellen die overtollig zijn geworden, krijgen een 2e leven.
3. Closing the Loop biedt organisaties de mogelijkheid om hun mobiele telefoonbeleid circulair te maken. De dienst lijkt op het CO2-compensatiemodel maar dan gericht op grondstoffen. Het principe: voor iedere telefoon die een deelnemende partij verkoopt, koopt of hergebruikt, zorgt Closing the Loop dat er in een ontwikkelingsland een afgedankte telefoon op een verantwoorde manier wordt gerecycled.

Joost de Kluijver, Closing the Loop