Compakboard Heerenveen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Compakboard produceert en levert vezelplaten die zijn gemaakt van afval afkomstig uit de landbouwsector en de natuur (stro, riet, grassoorten, etc.). Hierbij wordt een bindmiddel gebruikt dat volledig vrij is van het kankerverwekkende formaldehyde. De ambitie van Compakboard is om de plaat 100% biobased proof te maken. Dit betekent nog meer verschillende afvalstromen kunnen toepassen en een bindmiddel gebruiken die ook volledig natuurvriendelijk is. Compakboard is ook voornemens om de biobased vezelplaat volledig onderdeel te laten zijn van de circulaire economie.
Gestreefd wordt om de vezelplaat een maximale levensduur te geven. Echter, bij beëindiging van de levensduur van een eindproduct, denk aan een ‘afgedankte’ keuken of meubelstuk, de overgebleven meubelplaten volledig te kunnen toepassen als alternatieve grondstof voor het produceren van nieuwe vezelplaten. Op deze manier kan Compakboard zich optimaal inzitten als producent van bouw- en meubelplaten die volledig passen in de verschillende transitieagenda’s.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het proces (Compak Systems) om dergelijke vezelplaten te produceren bestaat al de nodige decennia. Compakboard bezit te de kennis om bepaalde afvalstromen toe te passen in bouw- en meubelplaten. Daarnaast is Compakboard betrokken bij initiatieven om de vezelplaat zo optimaal mogelijk toe te passen in biobased gevelplaten, wandpanelen en meubels om deze eindproducten maximaal te verduurzamen en volwaardig onderdeel te laten zijn van een circulaire economie.

Geert Kloetstra, Compakboard Heerenveen