Consul Infra Group B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We zijn met ons bedrijf een innovatief initiatief gestart om de civiele bouw effectiever te organiseren door meer kennis, vraag en aanbod met elkaar te delen. Dit initiatief heeft onder de naam "Tenderspot" vorm gekregen als een online platform waar civiele bedrijven beter en sneller met elkaar samen kunnen werken. Een van de belangrijkste effecten is dat doordat vraag en aanbod tussen verschillende marktpartijen in kaart wordt gebracht er verbindingen ontstaan welke vele duizenden transportkilometers van vrijwel waardeloze materialen als gebroken puin en grond bespaard worden. Dit heeft een zeer gunstig effect op de carbon footprint van onze civiele bouw markt. Onze ambitie is om deze visie landelijk uit te dragen en de civiele markt in het hele land effectiever te organiseren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We hebben zeer specialistische kennis in huis van alle processen in en rondom de civiele bouwwereld en hebben goed in beeld waar kansen voor aanzienlijke verbetering mogelijk is door onze zeer uitgebreide en unieke kijk op deze wereld.

Maikel Schroën, Consul Infra Group B.V.