Coöperatieve Circle Economy U.A.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Circle Economy is een social enterprise die de transitie naar een circulaire economie wil versnellen. Wij richten ons op het aankaarten en oplossen van een aantal dringende sociale- en milieuaspecten met behulp van praktische en schaalbare circulaire producten. In samenwerking met onze members en partners ontwikkelen we (online) tools die helpen bij het implementeren van de circulaire economie met een zo groot mogelijke impact.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Circle Economy ontwikkeld vooruitstrevende programma's en (online) producten gericht op het versnellen van de transitie naar de circulaire economie. Dit doen wij door:

  • Samen te werken met bedrijven uit sectoren waarvan wij geloven dat die als katalysator dienen voor de circulaire economie met een zo groot mogelijke impact. Voorbeelden zijn de textielindustrie, agrifood sector en de bouwsector.
  • Strategische partnerships met onze members op te zetten en samen met hen projecten te starten en waardevolle inzichten te verkrijgen zoals NederlandCirculair!, WEF, Philips en ABN AMRO
  • Op actie gerichte projecten, campagnes en evenementen uit te voeren gericht op het betrekken van burgers, bedrijven en overheden bij het thema. Een voorbeeld is ons jaarlijkse textiel evenement Beyond Green.
  • Empirisch onderzoek uit te voeren naar onderwerpen zoals de circulaire economie en klimaatverandering of werkgelegenheid
  • Het ontwikkelen van digitale tools die bedrijven en overheden helpen in het maken van de transitie. Voorbeeld is een online marktplaats die de vraag en aanbod van resttextiel met elkaar verbinden of een dashboard voor steden waarmee zij de staat van de circulaire economie in hun stad kunnen meten.
  • Onze kennis en expertise te delen via consulting

Marc de Wit, Director of Strategic Alliances