Corbion

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De biobased economie is een essentieel onderdeel van de circulaire economie, om grondstoffen die niet oneindig te recyclen zijn aan te vullen. Nederland kan met haar sterke positie in zowel de landbouw sector als in de chemische industrie hierbij een voortrekkersrol spelen.
Corbion heeft meer dan 80 jaar ervaring in de productie van biobased ingrediënten voor voeding en chemicaliën. Het is Corbion's ambitie om op basis van deze positie een leidende rol te spelen in de transitie naar de biobased economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Op het gebied van Kunststoffen, werkt Corbion hard aan het op wereldwijde schaal introduceren van polymelkzuur (PLA), een bioplastic geheel gemaakt uit suiker. PLA is zowel composteerbaar als recyclebaar, en daarmee de ideale kunststof voor de circulaire economie. PLA bioplastic is met name geschikt voor consumptiegoederen waarvoor hergebruik of recycling niet altijd mogelijk is. Daarnaast werkt Corbion aan de ontwikkeling en introductie van andere bouwstenen voor bioplastics, zoals barnsteenzuur en FDCA.
Verder is Corbion actief in verschillende consortia om voortgang te boeken op het gebied van biomassa. We zijn bezig met het opzetten van een consortium om de introductie van PLA gebaseerd op biologische reststromen te realiseren. Ook onderzoeken we samen met oa. Havenbedrijf Rotterdam de haalbaarheid van een Bio-raffinaderij waarin biomassa omgezet wordt naar verschillende stromen van bruikbare suikers voor de biobased chemie. Naast deze samenwerkingen is Corbion betrokken in verschillende industrie- en ketensamenwerkingen om haar kennis te delen en de biobased economie verder te ontwikkelen.

Diana Visser, Sustainbility Director Corbion