CREM

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De ambitie en inzet van CREM is om in de totstandkoming en uitvoering van de transitieagenda’s de synergie te zoeken tussen duurzame oplossingen en economisch voordeel, rekening houdend met de internationale context (IMVO). We willen daarbij expliciet aandacht vragen voor:

  1. het benutten, behouden en versterken van het natuurlijk kapitaal;
  2. de relatie tussen circulaire oplossingen en een duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden;
  3. de rol van de financiële sector in het faciliteren en versnellen van de transitie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

CREM heeft meer dan 27 jaar ervaring op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen in een internationale context (IMVO). We besteden aandacht aan people, planet en profit, waaronder het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid. Een integrale benadering is naar onze mening essentieel om tot duurzame oplossingen voor de lange termijn te komen.

Onze ervaring strekt zich uit tot een groot aantal sectoren, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de metaalsector, de betonsector, de technologische industrie, de textielsector, de financiële sector en de landbouw (commodity’s en biomassa).

We brengen kennis in op het gebied van internationale grondstofketens, duurzaam consumeren & produceren, productbeleid en bedrijven & natuurlijk kapitaal. De kansen van een duurzame benutting van biodiversiteit en ecosysteemdiensten ten behoeve van een circulaire economie vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Wijnand Broer, CREM