Dataflex

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Dataflex is een familiebedrijf dat ergonomische computerwerkplek accessoires ontwerpt en wereldwijd distribueert. In onze toekomstvisie is de milieuvoetdruk van ieder product inzichtelijk. Doordat de scores eenvoudig te vergelijken zijn ontstaat er concurrentie onder bedrijven om ze zo laag mogelijk te krijgen.

Voor het meten van de totale milieuvoetdruk van producten over hun hele levensduur maken wij gebruik van de Life Cycle Assessment (LCA) methodiek. Het inzicht dat LCA ons verschaft stelt ons in staat gericht stappen te nemen om de score omlaag te brengen. Omdat het leeuwendeel van de impact van onze producten door de winning en omvorming van de grondstoffen wordt veroorzaakt is de meeste winst te behalen bij het circulair maken van onze producten.

We hopen dat de transitieagenda bijdraagt aan de verspreiding van het LCA-gedachtengoed én aan het waarborgen van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten. In onze ogen wordt hiermee een solide basis gelegd voor een door marktvraag gestuurde transitie naar een circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Binnen de kantoorinrichtingsbranche is Dataflex pionier op het gebied van Life Cycle Assessment (LCA). Door onze kennis te delen werken we mee aan de verspreiding van het LCA-gedachtengoed binnen de maakindustrie.

Om onze eigen producten circulair te maken hebben we echter nog een lange weg te gaan. Daarom willen we actief samenwerken met andere partijen in de maakindustrie aan de volgende actielijnen van de transitieagenda:

  • Circulair ontwerpen. Uitwerken hoe we producten kunnen ontwerpen met een lagere initiële milieuvoetdruk, een langere levensduur en lagere kosten voor het opknappen en opnieuw aanbieden ervan.

  • Faciliteren circulaire businessmodellen. Het ontwikkelen van praktisch bruikbare modellen waarbij diensten zoals installatie, gebruikstraining, onderhoud en reparatie worden aangeboden om ervoor te zorgen dat producten langer meegaan en minder gebruikssporen oplopen.

Gijs Peeters, QHSE Manager Dataflex