De Efteling

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Efteling reduceert (de CO2-uitstoot van) haar afval door optimale scheiding en recycling.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Kennis over hoe onze gasten met afval omgaan. Circulair inkopen waar mogelijk.

Wyke Smit, De Efteling B.V.