De Groene Zaak

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Groene Zaak streeft naar ambitieuze invulling en uitvoering van transitieagenda’s met nog in 2017 merkbare verbeteringen voor alle bedrijven die circulair willen ondernemen, inclusief circulaire koplopers zoals de leden van De Groene Zaak. O.a. door:

  • Sterke toename van circulair inkopen door overheden
  • Meer vraag naar circulaire producten en diensten
  • Hulp bij het ontwikkelen van nieuwe circulaire verdienmodellen en toegang tot innovatiefinanciering
  • Aanzienlijke prijsprikkels via belastingmaatregelen en producentenverantwoordelijkheid

De Groene Zaak is niet gericht op een bepaalde sector en ziet daarom geen eigen rol in specifieke transitieagenda's maar vraagt om goede betrokkenheid van circulaire koplopers, inclusief MKB, bij alle transitieagenda’s. We dringen erop aan dat ook het ministerie van Financiën het grondstoffenakkoord ondertekent.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

  • Koplopersoverleg: organiseren van regelmatig overleg tussen circulaire koplopers en de Rijksoverheid. Dit om te peilen of de transitieagenda’s daadwerkelijk impact hebben op circulair ondernemen.
  • Kennis en bijeenkomsten over circulair ondernemen en fiscaliteit.

Suzanne Elias, De Groene Zaak