De Groot Vroomshoop Groep B.V.

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De wereld waarin wij leven is volop onderhevig aan veranderingen en hierin moet natuurlijk ook de bouw meebewegen. We moeten slim bouwen, toekomstbestendig bouwen! Iets wat De Groot Vroomshoop al vele jaren doet.

Hierbij maakt het gebruik van een prachtproduct, te weten hout. Hout is een onuitputtelijke, hernieuwbare grondstof. Licht, makkelijk te bewerken en gezond. De Groot Vroomshoop produceert en levert prefab houten deelproducten, zoals gevels, daken en gelijmde houtconstructies, maar ook houten eindproducten, waarbij je kunt denken aan bergingen, bouwconcepten en complete huisvestingsoplossingen. Hout is bij uitstek een product dat circulair kan worden toegepast!

Is circulair bouwen nieuw, uniek en weggelegd voor weinigen? Allesbehalve. De Groot Vroomshoop bouwt al jaren met houten elementen die opnieuw inzetbaar of verplaatsbaar zijn, eventueel voor andere doeleinden en gebruikers dan in eerste instantie ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk om al bij de ontwikkeling te kijken naar mogelijke manieren van hergebruik. Dan kan het gaan om bouwelementen, maar ook om volledige huisvesting of transformatie van kantoor naar woningbouw, van huisvesting voor statushouders naar studentenhuisvesting. Functiewensen veranderen snel, ervaren we. Waar vandaag behoefte naar is, kan morgen volledig anders zijn. Daar spelen wij op in.

In het verleden was oerdegelijk, functioneel en onverwoestbaar een must. Nu zoeken we daarnaast naar aanpasbaar, hip, industrieel, flexibel, tijdelijk en gemeenschappelijk. Dit vereist een andere aanpak, een andere mindset. Noem je het concept urban of industrieel, dan lijken zelfs kosten een minder voorname rol te spelen. De stijl spreekt aan en is van nu. Niet alleen de uitstraling van hout is goed, de bio-based grondstof is ook functioneel. Prefab en op maat te be- en verwerken en circulair in te zetten, zelfs de in de elementen verwerkte niet houten producten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De Groot Vroomshoop werkt al 90 jaar met het prachtproduct hout. Genoeg tijd om alle kennis hierover te verzamelen en de mogelijkheden te onderzoeken. De Groot Vroomshoop produceert bouwsystemen, houtbouw en draagstructuren en verwerkt o.a. hout als grondstof tot duurzame producten energiezuinige concepten. Zo ontwikkelde de organisatie een circulair huisvestingsconcept, waarbij alle materialen hergebruikt worden. Een voorbeeld van een zogeheten ‘autarkisch’ concept zijn de zelfvoorzienende, CO2 -neutrale landschapslodges en de Finch buildings.

Daarnaast ontwikkelden onze werkmaatschappijen duurzame bouwconcepten. Denk aan passiefhuis, gerecyclede kunststof funderingen onder bergingen, bergingen die energie opwekken, zonnepanelen verwerkt in dakelementen, renovatieconcepten voor daken en gevels, toepassing van LIGNATUR kanaalplaatelementen en het IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) bouwsysteem. Dit IFD-bouwsysteem staat garant voor flexibele gebouwen waarmee we snel inspelen op ander gebruik of veranderingen in vraag. Verplaatsen, terugnemen en opnieuw inzetten is hierbij mogelijk en passen we al jaren succesvol toe. Ook zijn er binnen ons bedrijf verschillende modulaire bouwsystemen ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsbare woningbouw concept Finch Buildings. Samen met andere producenten van de verplaatsbare woningen hebben wij de ambitie om zo snel mogelijk de stap te maken naar 100% circulaire woningbouw en zo de klimaatimpact van de bouwsector fors te reduceren. Om de komst en realisatie van 100% circulaire woningbouw te versnellen en de business case ervan rond te maken, hebben wij samen met de betrokken producenten, corporaties en gemeenten een aantal concrete adviezen geformuleerd. Hiervoor zijn drie gerealiseerde projecten met verplaatsbare woningen geanalyseerd. Deze adviezen zijn overhandigd aan het Transitieteam Bouw. De belangrijkste winst die samen met het Rijk, corporaties en gemeenten kan worden behaald, zit onder meer in het vergunningentraject, het berekenen van de restwaarde en het leasen of het terugnemen en herbestemmen van de woningen.

De Finch Buildings modules zijn nu al in grote mate circulair: ze zijn eenvoudig verplaatsbaar, terugneembaar en herinzetbaar. In de praktijk is de kringloop echter nog niet sluitend en de business case voor corporaties bevat nog veel risico’s. Met de geformuleerde adviezen willen de betrokken partijen, gemeenten, corporaties en bouwers, de ontwikkeling naar 100% circulaire woningbouw verder versnellen en de business case rond maken.

Wim Sturris, De Groot Vroomshoop Groep B.V.