De Klik BiomassaDHZ

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Organische reststromen worden zo hoogwaardig mogelijk ingezet als grondstof (zo mogelijk zelfs voor etenswaren ter voorkoming voedselverspilling in de keten) en de resten van de resten blijven verwerkt worden in producten en uiteindelijk voor duurzame warmte.
Vraag en aanbod worden zichtbaar gemaakt en gepromoot als inspiratie voor nieuwe innovaties.
Lokaal geproduceerde biobased producten krijgen de voorkeur in inkoopprocessen, omdat de tijd dat CO2 wordt vastgelegd (biobased voordeel tov andere materialen) en CO2 van transport (lokaal betekent minimaliseren transportafstanden) mee gaan tellen in waarde van product.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Via het platform www.biomassadhz.nl organiseren we inmiddels al 4 jaar vraag en aanbod van organische reststromen. Biomassa gaat hier zowel om hout dat als hele bomen naar lokale meubelmakers gaat of als snippers naar duurzame warmte installaties, allerlei plantenvezels die voor bouwmaterialen en verpakkinsmaterialen worden gebruikt, maar ook tweedehands etenswaren die door verkeerde vorm of beperkte houdbaarheid van agrariërs en supermarkten naar horeca en catering gaan om alsnog verwerkt te worden in allerlei gerechten. Door de plaatsingen en reacties op plaatsingen via het platform hebben we inmiddels al een aardige database opgebouwd met informatie over biomassaresten en wat daar mee gebeurt.
Daarnaast leveren we allerlei dienstverlening om deze processen te versterken, innovatieve projecten verder te helpen en circulaire economie zichtbaar/begrijpbaar te maken. Door de betrokkenheid bij de innovatieprojecten en samenwerking met andere circulaire start-ups hebben we naast kennis over biomassa en food veel praktische kennis opgedaan over multiple businessmodellen en financiering.

Martine Groenewegen, De Klik BiomassaDHZ