De Meeuw

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We leven in een dynamische wereld. Een wereld waarin we anders werken, anders wonen, anders leven. Waarin we steeds flexibeler gebruik gaan maken van de beschikbare middelen en de bebouwde ruimte. Kunnen doen wat we willen, waar we willen, wanneer we willen. In zo’n wereld wil en kun je toch niet meer statisch bouwen? De Meeuw bouwt toekomstbestendige gebouwen. Flexibele oplossingen die meebewegen met de samenleving en zich moeiteloos aanpassen aan een nieuwe situatie. Groeien, krimpen of een aanpassingen in functie, design of comfort. En is een gebouw niet meer nodig, dan verplaatsen we het naar een alternatieve locatie… of we nemen het gedeeltelijk of in zijn geheel terug.

De Meeuw is daarmee hard op weg om binnen de bebouwde wereld een nieuwe standaard te creëren. Circulair bouwen. Bij De Meeuw zien we een gebouw als één grote grondstoffenbank, die we  voortdurend blijven hergebruiken. In die zin wordt het al duurzamere industriële productieproces meer een transformatieproces. En zijn onze gebouwen echt een onderdeel van de technologische kringloop.

Daarbij betrekken we in toenemende mate onze partners en toeleveranciers. “Together we can achieve so much more...”. Die inspirerende gedachte is bepalend voor hoe we bij DEMEEUW samenwerken met onze klanten en met onze innovatiepartners. Samen bepalen we waar we naartoe willen en het stappenplan om daar te komen. We werken elke dag hard met onze partners samen om de kringloop geheel gesloten te krijgen

Onze ambitie is al even uitdagend als simpel: 100% circulair. We willen samen met onze bestaande en toekomstige (keten)partners alleen oplossingen aanbieden die passen in een daadwerkelijk gesloten kringloop. Van het gebouw tot installaties, van interieur tot toiletpot. Dat vraagt om open innovatie. Om interactiviteit met alle spelers in de gehele keten. Van grondstofleverancier tot klant. Met steeds meer innovatiepartners werken we nu al hard aan de volgende stap naar ons doel.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Al sinds 1929 werken we elke dag hard aan flexibele en aanpasbare gebouwen. En hebben we als De Meeuw al tientallen jaren ervaring met het verplaatsen, terugnemen en herinzetten van gebouwen. We hebben kennis opgebouwd van een alternatieve modulaire bouwmethode en alternatieve materialen met circulariteit in het DNA. En daarbij behorende alternatieve financieringsvormen (terugkoop, lease, huur) en  het op voorhand al circulair ontwerpen van gebouwen. En niet alleen aan de tekentafel. We hebben in die jaren al vele projecten een nieuwe bestemming gegeven.

Dennis Bol, De Meeuw