De Vries & van de Wiel

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Vries & van de Wiel heeft als missie 'Creating land for the future'. De Vries & van de Wiel voert waterbouw gerelateerde projecten uit en/of projecten waarbij sprake is van saneringswerk, zandexploitatie en/of inzet van alternatieve bouwstoffen. De focus ligt op projecten met een omvang tot circa 25 miljoen euro. Onderdeel van de strategie is om t.a.v. de ontwikkelingen van de Circulaire Economie een actieve bijdrage te leveren en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Op het gebied van de Circulaire Economie heeft De Vries & van de Wiel de volgende ambitie op weg naar 2021:

  • Toonaangevende speler op de markt voor het hergebruik van materialen in de grond- weg- en waterbouwsector;
  • Onze milieuparken zijn ingericht op de circulaire economie; vrijkomende grondstoffen worden nuttig hergebruikt of verwerkt tot een nuttige toepassing;
  • Het (afval)probleem van potentiele klanten wordt door ons integraal opgepakt en wij zorgen voor ontzorging door afzet/verwerking en een toepassing die op draagvlak van de omgeving kan rekenen;
  • Onze collega's denken in (en werken actief aan) circulaire economische oplossingen;
  • De milieuparken versterken onze projecten door opslag en capaciteit van overschotten aan te bieden;
  • Samen met overheden, natuurorganisaties en marktpartijen werken wij aan een structurele afzetlocatie voor gereinigde materialen;
  • Wij maken in de projecten actief gebruik van onze milieuparken om zo een circulaire economie te stimuleren. Overschotten van bouwstoffen kunnen op deze manier worden hergebruikt in andere projecten. Hiermee creëren wij meer samenhang tussen de projecten en versterken wij onze goede positie in de markt op het gebied van hergebruik.

Toine Tillemans, De Vries & van de Wiel