DGMR

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

DGMR wil gebouwen ontwikkelen die een toevoeging zijn voor de gebruikers, de plek waar ze staan en de omgeving. Op zo'n manier dat een gebouw meer geeft, bijvoorbeeld energie, dan het nodig heeft. Wij zetten ons in om het begrip circulair bouwen binnen ontwerpteams te definiëren en opdrachtgevers te prikkelen vroegtijdig een visie/standpunt in te nemen. Vanaf het vroegste ontwerpstadium initiëren wij een praktische invulling en concrete potenties van hergebruik voor ontwikkeling, bouw en gebruik.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

DGMR levert in haar dagelijkse praktijk:
• Presentaties over Circulariteit
• Kennis en bewustwording en instructies in projectteams
• Organiseren projectworkshops
• Meetbare en toetsbare circulariteitsdoelen vaststellen
• Voorstellen van praktische, realistische circulariteitsconcepten en -oplossingen in ontwerpopgaven
• Opstellen gebouw- en materiaalpaspoorten
• Circulariteitsinnovaties onderzoeken op haalbaarheid, en waar mogelijk impuls geven tot projectimplementatie.

Dit alles binnen en rond de aspecten Energie, Materiaal, Duurzaam (toekomst bestendig), Mens (gezondheid), Natuur, Water, Lokaal, en Financiering. Daarnaast neemt DGMR actief deel in diverse circulariteitsplatforms.

Frank Jakobs, DGMR