DKG Groep

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

DKG is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. We maken onze merken letterlijk zelf. Dat doen we in DKG De Keukenfabriek in Bergen op Zoom.

Steeds meer bedrijven in Nederland zijn zich bewust van de noodzaak van duurzaam ondernemen.
Zij zetten zich in voor verandering, door bijvoorbeeld minder energie en grondstoffen te gebruiken of over te stappen op duurzame alternatieven.
Ook bij DKG begrijpen we het belang van duurzaam ondernemen. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen één van onze strategische speerpunten. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu.

Zo produceren wij (als eerste én enige keukenfabrikant in Europa) onze keukens CO2-neutraal.
We wekken een deel van de elektriciteit zelf op met zonnepanelen en we verwarmen de fabriek met ons houtafval. Stroom kopen we uitsluitend groen in.

DKG Groep is ISO 9001:2015 en ISO 1400:2015 gecertificeerd en als eerste in de keukenbranche
CO2-prestatieladder gecertificeerd (niveau 3).
Keukens bestaan voor een groot deel uit hout(gerelateerde) producten. DKG Groep is daarom al jaren FSC® (FSC-C103968) gecertificeerd.
Daarnaast zijn tal van initiatieven gestart om als bedrijf duurzamer te ondernemen, bijvoorbeeld het besluit om in 2020 een volledig elektrisch leasewagenpark te hebben.

Transitieagenda ‘Bouw’ past het best bij ons, veel van onze stakeholders zijn actief in deze ‘wereld’ en gezamenlijk met hen willen wij de keten gaan verduurzamen.

Sociale aspecten, zoals social return en scholing (wij hebben een eigen e-learningplatform), zijn voor ons net zo belangrijk als duurzaamheid in materialengebruik, CO2 reductie en het kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en op de vraag van de markt en consument.

Ga voor meer informatie over onze MVO doelstellingen naar mvo.bruynzeelkeukens.nl, of mvo.kellerkeukens.nl.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als marktleider willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen (oftewel circulair bouwen) en willen graag bij de ‘early adopters’ horen en inzetten op een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen.

Wij hebben een landelijk netwerk van B2B-klanten, woningcorporaties, beleggers, dealers en leveranciers en willen samen met hen veel informatie vergaren door de dialoog aan te gaan over duurzaamheid.
Op het gebied van kennis & bewustwording kunnen wij onze bijdrage leveren, zo heeft DKG een eigen
e-learningplatform waarbij we kennis ontwikkelen en delen onder de eigen medewerkers.

DKG Groep is actief lid in diverse landelijke overlegorganen voor de meubelindustrie, hiermee  leveren wij onze bijdrage op het sociale vlak.

Bekijk ook onze bedrijfsfilm op https://www.youtube.com/watch?v=8nGKZ-EaNNs.

S. Gombert, DKG Groep