Doe eens Wad

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Innovatie- en adviesbureau verbindt verschillende partijen op basis van de inhoud en doelstelling van dit akkoord. Zij filtert de unieke kwaliteiten en mogelijkheden van de partijen afzonderlijk en bundelt deze tot een krachtige beweging waar anderen zich graag bij aansluiten. Zo kunnen zij letterlijk een verschil maken. De expertise van innovatie- en adviesbureau richt zich met name op het ontwikkelen van een circulaire economie m.b.t. de kunststofketen en het minimaliseren van de effecten van plastic voor het Werelderfgoed Waddenzee en daarmee ook voor de andere (wereld)zeeën.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Innovatie- en adviesbureau Doe eens Wad heeft een enorme kennis van het Waddengebied/het Werelderfgoed Waddenzee en de effecten van plastic voor het milieu hier. Daarnaast heeft zij een breed netwerk en is vertrouw met een combinatie van zeer diverse (internationale) partijen te werken: provincies, gemeenten, Europese Commissie, natuur- en milieuorganisaties, ondernemers en commerciële bedrijven als ook organisaties in de kunst- en cultuursector.

Zij kan letterlijk projecten op de kaart zetten en partijen tot concrete acties bewegen waardoor onderwerpen voor een groter publiek zichtbaar worden èn door een groter publiek gesteund worden.

Nienke M. Dijkstra, Doe eens Wad