Donkergroen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij hebben een duidelijke visie als het gaat om duurzaamheid & circulariteit en de ambitie om in 2035 volledig circulair en duurzaam te werken. Om dit te realiseren hebben we deze ambitie omgezet in een intern stappenplan en zijn we initiatiefnemer en/of nemen we deel aan lokale en landelijke circulaire initiatieven. We ontwerpen en realiseren circulaire projecten, kopen steeds meer circulair in en veranderen onze eigen dienstverlening van een liniar naar circulair businessmodel. Maken afspraken met onze leveranciers over producten of diensten. Zo stimuleren, ontwikkelen en delen wij kennis met andere partijen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als grote organisatie op het gebied van ontwerp, realisatie en onderhoud van binnen- en buitengroen, speelterreinen, daktuinen en bomen spelen wij een belangrijke rol bij ontwikkelingen in de branche. Voor experimenten en onderzoek zoeken wij partners in het bedrijfsleven, bij overheden, onderzoeksinstellingen en scholen om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van circulariteit te onderzoeken en in te zetten in ons dagelijks werk. Door onze omvang kunnen wij ook daadwerkelijk verandering in gang zetten. De komende jaren nemen wij actief deel aan het realiseren van projecten waarbij duurzaamheid en circulariteit een belangrijke zo niet de hoofdrol spelen. Deze deelname zorgt er voor dat wij als organisatie gefocust zijn/blijven op zowel het maatschappelijke als onze bedrijfsdoelstelling.

Anja Kanters, Donkergroen B.V.