Drentea Office Furniture

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Drentea Office Furniture
‘Drentea ontwikkelt duurzame producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen’
In onze duurzame visie leggen we onze focus op vijf thema’s: grondstoffen schaarste, het klimaat, CO2 uitstoot, sociale aspecten en financiële aspecten.  
Voor Drentea is een circulaire benadering het middel om bovenstaande te verwezenlijken.
Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere vorm. Om grondstoffen schaarste, klimaatverandering en  CO2 uitstoot tegen te gaan, ambiëren wij om zelf in onze grondstoffen en energievoorziening te voorzien en hierin een voortouw te nemen. Met onze producten en diensten willen we juist een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu.  Hiervoor hanteren we bij al onze activiteiten in de ontwerp-, engineering en refurbish fase een wetenschappelijke Eco tool waarmee we continu onze milieuprestatie kunnen verbeteren.
Bij Drentea is de circulaire economie, waarbij het draait om het zo hoogwaardig mogelijk blijven gebruiken van grondstoffen en het oneindig hergebruik van materialen,  onmiskenbaar van grote invloed.  Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere vorm. Drentea maakt daarom uitsluitend gebruik van grondstoffen en energie van hernieuwbare bronnen. We beseffen dat onze producten van vandaag fungeren als de grondstoffen voor morgen. Hierbij  streven we naar een continue stroom van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het Drentea Circulaire Model
Drentea streeft naar een continue stroom van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval. Het liefst zoveel mogelijk in eigen beheer en afkomstig uit de regio. Deze cyclus hebben we vorm gegeven in ons eigen circulaire Drentea model en ons ultieme duurzame concept - Green Office Furniture -. In ons circulaire model ontwerpen, produceren en leveren we producten binnen een geschakeld en gesloten systeem waarin we ketens willen sluiten. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en zetten de volgende stap op weg naar een duurzame samenleving.

Green Office Furniture
Green Office Furniture van Drentea faciliteert 100% circulair inkopen inclusief terugname garantie en gegarandeerde restwaarde. Green Office Furniture van Drentea biedt hiermee het ultieme circulaire inkoop model. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Circulair design
 • Volledige demontage mogelijk (schroef, klikverbinding, niet verlijmd)
 • Gedetailleerd samenstellingsetiket inclusief grondstoffenpaspoort & milieubelasting
 • Functioneel hergebruik na gebruiksfase in dezelfde vorm of nieuw product
 • Modulair opgebouwd technisch platform , eenvoudig functioneel aanpasbaar
 • 10 jaar garantie, met onderhoud 15 jaar
 • 100% recyclebaar staal
 • 95% recyclebare en biologisch afbreekbare grondstoffen
 • Toepassing van eigen ontwikkelde biobased grondstoffen
 • Geproduceerd in Nederland, in een efficiënt hightech productieproces
 • Bladen met FSC®- of PEFC-certificaat
 • Stoffen met Ecolabel

Circulair Biobased Design
Met het ‘Circulair Biobased Design Project’ zet Drentea een ambitieuze volgende stap naar 100% circulair design van producten. Met de kennis van nu wordt met docenten en industrieel productontwerpers gestreefd naar de ultieme Workplace 2020. Doel van het gezamenlijke project is om uit te vinden hoe de producten van Drentea op een slimme wijze nog duurzamer kunnen worden geproduceerd zonder in te leveren op de kwaliteit en levensduur. De focus ligt op circulariteit, dat het product na gebruik in de eerste levensfase geschikt is voor een tweede en wellicht derde leven is een must. Circulariteit staat voorop, het behoud van grondstoffen en componenten zonder in te leveren op kwaliteit.

Recircle
Recircle creëert van afval en restmaterialen unieke nieuwe producten. Uniek vormgegeven stalen accessoires ter verfraaiing van werkomgeving en interieur. Van reststoffen naar waardevol duurzaam design. In het Drentea productieproces van meubelen streven we naar ‘zero waste’. Al vanaf het ontwerpproces beoordelen we welke delen en componenten geschikt zijn voor functionele aanvullende producten. Zo geven we een perfecte invulling aan remanufacture en repurpose. Minder afval, meer werkgelegenheid en duurzame design producten; Recircle.

E. Luisman, Drentea Office Furniture