Dutch Design in Development (DDiD)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

DDiD ondersteunt bedrijven in diverse sectoren bij hun transitie naar de circulaire economie. Centraal staat het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten vanuit circulaire businessmodellen en marktpositionering. Ik, (owner DDiD) ben CIRCO sector coördinator consumentengoederen en CIRCO Trainer.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ontwikkeling van strategische relaties met sector- en regio-specifieke intermediairs en nieuwe partijen, het initiëren, organiseren en uitvoeren van CIRCO Tracks. Om zoveel mogelijk (maak)bedrijven te mobiliseren en op te leiden op het gebied van Circular Design en Business. Doorontwikkeling kennis consumentengoederen.

Stella van Himbergen, Dutch Design in Development (DDiD)