Duurzaamheid.nl

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

‘More solutions for the world of tomorrow’

Meer mensvriendelijke gebouwen, meer duurzame beleggingen, meer kennisdeling, meer innovaties, meer positieve businesscases, meer decentrale energie, meer circulair, meer verbinding...

Duurzaamheid.nl streeft ernaar Nederland op alle mogelijke manieren te versterken. We geloven dat het altijd slimmer kan. Dat het duurzamer kan. Dat er nog zoveel méér waarde en winst te behalen valt. Samen met betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties, experts, overheden en particulieren willen we Nederland met innovatieve oplossingen verder verduurzamen. Als we samen anders naar grondstoffen, afval, productie, architectuur en vormgeving kijken levert dat verrassend sterke ketens en businesscases op.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Focus op waardevermeerdering

Duurzaamheid.nl draagt bij aan de transitieagenda’s door het creëren van een plek waar initiatieven, organisaties, mensen, voorbeelden en kennis elkaar treffen. Via de onafhankelijke community is er ruimte om verder te groeien, om te vragen en om te delen. Vraag en aanbod komen samen. Niet alleen via dit het digitale platform, maar zeker ook via interessante live ontmoetingen en bijeenkomsten. We ontsluiten die specifieke zaken die nodig zijn om duurzaamheid, en daarmee ook de transitieagenda’s, in Nederland te versnellen en op te schalen.  

Duurzaamheid.nl is een platform voor en door ondernemers

Ondernemen draait om het creëren van meer waarde. Zo stellen we uiteindelijk onze toekomst veilig. Laten we elkaar inspireren, ons oplossend vermogen vergroten en in contact komen met elkaar. In deze stroomversnelling bedenken we samen interessante oplossingen voor de wereld van morgen.

Samen willen en kunnen we Nederland verder verduurzamen.

Anne-Marie Rakhorst, Duurzaamheid.nl