Eco-Elenbaas

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Mijn huidige (gemengde) boerderij transformeren naar een buurderij op basis van het circulaire ondernemen. Een buurderij is een nieuw type plattelandsonderneming.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als de transformatie van mijn boerderij lukt is deze een soort 'etalage' voor het circulaire ondernemen en een brug c.q. poort naar burgers.

J.J. Elenbaas, Eco-Elenbaas