EcoBouw Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Stichting Ecobouw Nederland wil de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld verbeteren en optimaliseren. Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De transitie naar een bouw die niet meer afhankelijk is van fossiel grondstoffen.
Stichting EcoBouw Nederland is het vervolg op de Green Deal Biobased Bouwen en bundelt de kennis en inzet van een groot aantal partijen uit de bouwwereld, producenten, uitvoerders, kennisinstellingen en opdrachtgevers. Samenwerking, opschaling en kennisontwikkling zijn sleutelbegrippen voor EcoBouw Nederland.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De leden van EcoBouw Nederland hebben ruime kennis over de mogelijkheden en ervaring met het toepassen van biobased en circulaire materialen in de bouw. Deze kennis is in te zetten bij zowel nieuwbouw als renovatie, woningbouw en utiliteitsbouw. Zowel voor eenmalige projecten als voor seriematige, grootschalige projecten. Daarnaast richt EcoBouw Nederland zich op de verdere ontwikkeling van kennis en de vergroting van de marktkansen van biobased en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten.

Fred van der Burgh, Stichting EcoBouw Nederland