EcoChain Technologies

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij geloven dat we de gehele circulaire economie in kaart kunnen brengen. Dit doen we met levenscyclusanalyses (LCAs). We hebben reeds 200.000 productketens doorgerekend. In 2017 en 2018 gaan we opschalen. Onze ambitie is om alle productiebedrijven in Europa op fabrieks-, proces- en grondstofniveau op LCA door te rekenen en alle grondstofketens te helpen sluiten. Wat ons uniek maakt is dat we de business case helpen maken voor circulariteit.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij hebben een online applicatie uitgevonden die met 'Activity Based Footprinting' geautomatiseerd fabrieken en product portfolios rond rekent. Honderden bedrijven waaronder Philips, Interface en Moonen Packaging gebruiken onze applicatie. De applicatie is verticaal en horizontaal opschaalbaar. Verticaal omdat productketens in de applicatie gekoppeld kunnen worden. Als een leverancier verduurzaamt, rekent dit door in alle aangesloten ketens. Horizontaal omdat fabrieken kunnen consolideren (incl. verrekening van interne leveringen en % participaties in Scope 1, 2 en 3). De berekening gaat verder dan cradle-to-cradle, gebruikers gaan richting een circulaire economie.

Jochem Mos, EcoChain Technologies BV