Economic Board Utrecht

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Handelingsperspectief/incentives voor opdrachtgevers en opdrachtgevers in de bouw/sloop om circulair aan de slag te gaan.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

In de regio Utrecht hebben we in 2017 de ambitie om 10 circulaire bouw/demontage projecten te starten. Vanuit concrete projecten leren welke interventies nodig zijn om circulair bouwen/demonteren het nieuwe normaal te maken!

Irene ten Dam, Economic Board Utrecht