Enerpy

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Enerpy richt zich op het herwinnen van grondstoffen (en energie) uit problematisch organisch afval. Middels een door Enerpy ontwikkelde en gepatenteerde technologie worden grondstoffen als carbon, olie en gas gewonnen uit organisch afval.

De innovatie van Enerpy draagt bij aan de circulaire economie, waarin afgedankte materialen en producten (organisch afval) als hernieuwde grondstoffen in de kringloop worden terug gebracht. Het verwerkingsproces is breed inzetbaar omdat in principe iedere stroom organisch afval verwerkt kan worden. Van bermmaaisel tot plastics én van autobanden tot verlopen (voedings)producten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Afval is geen afval. Het is een bron van grondstoffen. De grondstoffen die uit het afval kunnen worden gewonnen moeten daarom ook behandeld worden als grondstoffen (en niet als afval). Alleen dan kunnen deze hernieuwde grondstoffen in de markt worden gebracht en gebruikt. Enerpy wil een bijdrage aan deze transitie met onderzoek naar deze hernieuwde grondstoffen.

J. Koopmans, Enerpy