Enginn

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Enginn draagt bij aan de totstandkoming en de uitvoering van de transitieagenda’s door een groeiende toestroom van succesvolle startups en joint ventures te creëren die de circulaire economie mogelijk maken. Dit doet Enginn door het verbinden van bedrijven, kennisinstellingen en startups rondom kansen en uitdagingen in de circulaire economie. Deze verbinden worden op verschillende manieren gelegd. Ten eerste via een incubator programma waarbij op structurele basis door circulaire ondernemers en (corporate) innovators samengewerkt wordt aan circulaire innovatiethema’s. Daarnaast zijn er acceleratieprogramma’s waarbij tijdelijke en flexibele samenwerking gezocht wordt om in een kort tijdsbestek tot nieuwe circulaire producten of diensten te komen. Ten slotte wordt er via netwerk evenementen en matchmaking verbindingen gelegd tussen members van de Enginn community, waarbij er altijd gewerkt wordt naar het realiseren van een circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Enginn draagt op verschillende manieren concreet bij aan het akkoord op gebied van kennis en diensten. Enginn vervult een spilfunctie in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod binnen de circulaire economie in de regio Haarlemmermeer als circulaire hotspot.

Incubator

  • Gezamenlijke innovatie- doelstellingen, resultaten en projecten
  • Business support  voor professionalisering en opschaling van Enginneers
  • Matchmaking met investeerders
  • Huisvesting voor de Enginneers


Accelerator

  • Innovatie challenges op thema
  • Pre-accelerator programma
  • Pilots


Community

  • Events: Enginn Community Meetups, jaarlijkse Enginn Circulaire Safari
  • Matchmaking
  • Podium voor circulaire ontwikkelingen via social media, newsletters en website

Marieke den Nijs, Enginn