Enviu

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Enviu werkt aan het circulair maken van de kunststofketen door de ontwikkeling van nieuwe ventures op het gebied van nieuwe materialen, herontwerp, nieuwe business modellen en het sluiten van het lek van plastic afval naar marine ecosystemen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Enviu ontwikkelt innovaties en ventures op het gebied van de circulaire economie om systeem verandering te realiseren. In deze hands-on marktgedreven aanpak werken we samen met partners, ondernemers en impact-investeerders.

Sanderine van Odijk, Enviu