ERA Contour

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Duurzaamheid zien we bij ERA Contour niet als ‘add-on’, maar als integraal onderdeel van alle processen en beslissingen in de ontwikkeling, bouw én gebruik van vastgoed. Duurzaamheid gaat bij ons over energie, water en het gebruik van materialen. Maar ook over slim hergebruiken, over ‘ingebouwde’ flexibiliteit én een gezond en gewenst leef- en woonklimaat waarin mensen gelukkig wonen. Het is onze ambitie om vanuit deze brede maatschappelijke betrokkenheid bij te dragen aan de Transitieagenda ‘Bouw’.

Om duurzaamheid bij projecten te kunnen meten is een integraal toe te passen meetinstrument van groot belang. Daarom zijn diverse projecten gerealiseerd waarbij duurzaamheid in kaart wordt gebracht met de bestaande instrumenten GPR en Breeam. Door onze processen en de organisatie continu te verbeteren, kunnen we steeds meer kwaliteit steken in de gezondheid, de energie en de toekomstwaarde van de te ontwikkelen gebouwen en gebieden.

Transitie naar een circulaire economie en bouwsector gaat niet alleen over cijfers en normen; het is heel concreet. In zijn algemeenheid zorgt de bouwsector voor één van de grootste afvalstromen en heeft een aandeel van meer dan 5% in de globale CO2-productie. Ondanks afspraken over verpakkingsloos leveren, LEAN-planningen en BIM-systemen, lijkt er een soort minimale omvang te zijn van de restmateriaalstroom. Circa 80% van dit restmateriaal - voor een groot deel hout - wordt niet hergebruikt, waardoor dit moet worden afgevoerd en verbrand.
Daarom zijn wij als ERA Contour een duurzame samenwerking aangegaan met de Rotterdamse bouwmarkt van restmaterialen Buurman. Met als doel afvalproductie terug te dringen. Dit gebeurt door restmateriaal dat op de bouwplaatsen van ERA Contour vrijkomt via Buurman aan te bieden voor hergebruik.

Met Buurman wil ERA Contour invulling geven aan het actief beleid voeren op CO2-reductie. Door de samenwerking met Buurman krijgt ERA Contour meer inzicht in de afvalstromen op de bouwplaats en wordt bespaard op verwerkingskosten.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=uk3746Q2W_s&t=44s

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan de verduurzaming van de bouwsector begint bij ambitie maar wordt pas waardevol als het ook in de praktijk gebracht wordt. Al in 2010 hebben wij in consortium de uitdaging van de Gemeente Amsterdam opgepakt de eerste klimaat neutrale woonwijk van Nederland te realiseren: Stadstuin Overtoom.
Deze woonwijk van meer dan 500 woningen, kent vele duurzame maatregelen op het gebied van slopen, hergebruik van materialen, CO2 uitstoot, energie, water én sociale duurzaamheid. Het project heeft een EPC van 0,15, een GPR score van 8,5 en voldoet aan de BREEAM norm ‘very good’.
Gebleken is dat technische duurzaamheid in de bouw op zichzelf geen uitdaging (meer) is. Alles kan. Het gaat er om die technische duurzaamheid te realiseren voor ‘niet meer dan anders’. Dat maakt de ontwikkeling van Stadstuin Overtoom werkelijk interessant voor de Transitieagenda Bouw: het is klimaat- én kostenneutraal.
Om dit te kunnen bereiken is intensief geïnvesteerd in een organisatie- en monitoringsmodel waarbij een directe koppeling is gelegd tussen kwalitatieve doelstellingen en financieel resultaat. De potentie van dit zogenaamde Dynamisch Verdelingsmodel zetten wij in bij nieuwe projecten maar zijn wij ook bereid te delen met het vakgebied via dit Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Bouw in het bijzonder.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=iPDM1esTkTA&t=1s

Marius Heijn, ERA Contour