Excess Materials Exchange

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

EME elimineert afval middels een digitale marktplaats waar bedrijven hun overtollige grondstoffen kunnen kopen en verkopen. Daarnaast bieden wij ondersteuning in het sluiten van kringlopen middels samenwerking met wereldwijde kennis instellingen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Een digitale marktplaats waar overtollige materialen B2B uitgewisseld kunnen worden, relevante data op basis waarvan beleid kan worden gemaakt/ aangepast, middels ons wereldwijde netwerk toegang tot kennis en ervaring met deze markt en onderzoek naar het sluiten van nog niet gesloten kringlopen.

Maayke Damen, Excess Materials Exchange