FABRICations

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ondersteuning van de transitie naar een 100% circulaire economie door het doen van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke impact en noodzakelijke ruimtelijke condities voor circulariteit.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ontwerp- en onderzoeksbureau betrokken bij beleidsvorming rondom duurzaamheid (o.a. MRA, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Amsterdam) en projectuitvoering (o.a. Bijlmerkwartier Amsterdam).

Bas Driessen, FABRICations