Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Echte banen en Mensen Centraal

De FNV gaat voor Echte banen en Eerlijke Transitie. Een Echte baan is een baan met een duurzame arbeidsrelatie, goede kwaliteit, zekerheid en inkomen.

Voor de FNV is een economie pas echt circulair als:

  • de werknemer met respect wordt behandeld,
  • het werk zinvol is,
  • de arbeidsrelatie duurzaam en
  • de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op orde zijn.

In het grondstoffenakkoord ontwikkelen partijen transitieagenda’s voor biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Alle ondertekenaars onderschrijven dat de noodzakelijke maatschappelijke verandering alleen kan slagen als ook een SOCIALE AGENDA wordt ontwikkeld in elk transitiepad. Dan gaat het o.a. om aandacht voor arbeidsmarkteffecten, kwaliteit van arbeid, scholing, vakmanschap en bedrijfsmodellen met hoge werknemerstevredenheid. Circulair ondernemen veronderstelt verandering van de bedrijfscultuur met betrokkenheid van medewerkers en hun kennis. Sociale innovatie dus. Dat biedt nieuwe kansen voor ontwikkeling van vakmanschap. Andere klant/leverancier relaties veronderstellen langdurige binding met het bedrijf. Dat vraagt om meer duurzame arbeidsrelaties.

Alle sectoren moeten de omslag naar CO2 arm produceren en consumeren maken. Voor de FNV is het niet de vraag of maar hoe we dat doen op een rechtvaardige manier. Nadenken over zorgvuldig omgaan met wat de natuur biedt, het sluiten van kringlopen van grondstoffen en materialen veronderstelt ook zorgvuldig omgaan met de mensen die werkzaam zijn in de keten van grondstoffen en materialen. Een nieuw denkmodel over onze economie moet daarom de mensen meer centraal zetten en serieus nemen. En ook ECHTE banen opleveren. Dat is de inzet van de FNV bij een verdere versnelling naar een circulaire economie.

Ruud Kuin, Vicevoorzitter FNV