FFact management consultants

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Onze ambitie is de kennis op het gebied van LCA toepassingen in de vorm van Ecotest in te kunnen zetten in het bepalen van het werkelijk circulair rendement van innovaties.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ecotest toepassingen op het terrein van rubber en kunststoffen (en andere materialen).

Frank Hopstaken, FFact management consultants