FHG

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De recyclingketen verenigd in het overkoepelende recyclingplatform Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) vormt de Circulaire Economie in de praktijk. Belemmeringen voor recycling - mede door de definitie van 'afvalstof' die nog altijd van toepassing is op hoogwaardige recyclingstromen - dienen te worden weggenomen. Design voor hergebruik en design for recycling dienen naar de mening van de FHG pijler van de transitie-agenda's te worden. Hoogwaardige inzameling draagt zorg voor hoogwaardige recycling. Kwaliteit en afzetmarkten van recyclingstromen dienen hierbij centraal te staan.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De recyclingketen verenigd in de FHG is de circulaire economie in de praktijk. De kennis en ervaring vanuit de bij de FHG aangesloten organisaties zal bijdragen aan een resultaat- en praktijkgerichte invulling van de transitie-agenda's.

Hans Koning, Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG)