Finch Buildings

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Finch Buildings heeft reeds een circulair modulair massief houten bouwsyteem en wil daarmee graag helpen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Finch Buildings biedt een duurzame vastgoed oplossing, met massief houten, stapelbare, gezonde en mooie modules. Deze zijn bovendien makkelijk van functie te wisselen door een aanpasbaar interieur en een zeer flexibel casco. Zo zijn ze zoal in te zetten als statushouderswoning, studentenwoning, starterswoning, zorgwoning, hotelkamer of bedrijfsruimte. Door de verregaande aanpasbaarheid is sloop niet meer aan de orde.

Ons circulaire ontwerp maakt het mogelijk de grondstoffen na de levensduur van de modules te oogsten voor andere toepassingen. Dit uit zich ook in concrete restwaarde afspraken. De levensduur is overigens zeer lang omdat we hoogwaardige materialen gebruiken en ons systeem voldoet aan de eisen van het bouwbesluit (nieuwbouw) waardoor permanente toepassingen net zo goed mogelijk zijn als tijdelijke. We kunnen ze tot vijf-hoog stapelen en bij tijdelijke projecten zeven-hoog. Door een all-electric benadering zijn de modules bovendien fossil-free. Energiezuinige installaties en hoge isolatiewaarden maken dat de Finch modules lage energielasten hebben.

Onze ambitie is om samen met onze huidige en toekomstige ketenpartners en opdrachtgevers – daar waar dat nog niet gebeurd is – mee te nemen in onze ambitie om 100% circulair te worden. We stoppen pas als bijvoorbeeld de toiletpot en het display van de thermostaat ook circulaire ontworpen zijn en als onze opdrachtgevers daar naar vragen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij hebben kennis over ander en circulair materiaalgebruik (in de bouw) en hoe daarmee ook circulair te ontwerpen. Daarnaast beschikken we over kennis op het gebied van circulaire businessmodellen in de breedste zin van het woord.

Jurrian Knijtijzer, Finch Buildings