FLOOW2 World's reset Button

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

In de maatschappij van vandaag maakt de term deeleconomie inmiddels deel uit van het vaste vocabulaire. In deze nieuwe economie gaan we van bezit naar gebruik en staat het delen van onze eigendommen centraal. Vanuit deze gedachten, waarin we efficiënter omgaan met alles wat we al hebben en waarin delen, verbinden en samenwerken kritische succesfactoren zijn, geeft FLOOW2 inhoud aan een geheel nieuw business model: sharing assets. Het delen van assets past binnen de ontwikkeling richting een circulaire economie, waarin kringlopen gesloten worden en duurzame businessmodellen de overhand nemen.

FLOOW2 ontwikkelde een business-to-business deelmarktplaats (www.floow2.com) die bedrijven, instellingen en (zorg)organisaties in staat stelt om de overcapaciteit aan materieel, diensten, kennis en kunde transparant en verhandelbaar te maken, zowel binnen organisaties als extern. Onze ambitie is om ieder bedrijf en iedere organisatie in Nederland de voordelen van asset sharing te laten ontdekken en daarmee de deeleconomie in Nederland te bevorderen. Wij stellen daarom graag de deelmarktplaats beschikbaar aan iedere organisatie die het grondstoffenakkoord heeft ondertekend.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

FLOOW2.com is een uniek platform dat bedrijven en (zorg)organisaties, maar ook afdelingen of vestigingen binnen organisaties bij elkaar brengt om overcapaciteit te delen, resulterend in extra omzet, kostenbesparing, een sterk netwerk en een lokale, duurzame economie. Daarbij hoeven bedrijven minder te investeren omdat zij minder nieuw kopen, waarmee ze tegelijkertijd hun negatieve impact op het milieu verkleinen.

Het delen van assets gaat over meer dan alleen het simpelweg efficiënter gebruiken van bedrijfscapaciteit. Het is een radicaal innovatieve manier van bedrijfsvoering die om een verandering in mindset vraagt in alle lagen van een organisatie. FLOOW2 ontwikkelde hiervoor de ‘six steps of sharing assets’, een aanpak waarmee we organisaties ondersteunen in het implementeren van sharing assets in de organisatie.

Sharing assets helpt bedrijven en organisaties daarnaast met het bereiken van de volgende Sustainable Development Goals:

9. Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Sharing assets geeft bedrijven en organisaties een tool waarmee ze hun bestaande infrastructuur kunnen vernieuwen en hun huidige business model kunnen aanpassen. Hierdoor worden meer duurzame systemen gecreëerd waarmee we beter gebruik kunnen maken van dat wat er al is.

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Sharing assets stimuleert alle partijen in steden om bestaande capaciteiten te delen. Hierdoor wordt bijgedragen aan de duurzame groei van steden, waarin innovatie en creativiteit belangrijke onderdelen zijn.

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
Inter- en intracompany delen geeft organisaties de mogelijkheid om consumptie- en productiegewoontes radicaal te veranderen van bezit naar gebruik. Deze verandering in mindset geeft organisaties een duurzame basis voor de toekomst.

Laury Zwart, FLOOW2 World's reset Button