Flux Partners

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Flux Partners heeft de ambitie om actief bij te dragen aan een toekomstbestendig Nederland. De transitie naar een circulaire bouwsector is daarvoor essentieel. Wij ondersteunen onze klanten in de transitie en adviseren in het aanpassen van processen en bouwprojecten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Flux Partners zet zich actief in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving door advies te geven aan opdrachtnemers en opdrachtgevers in de GWW en Energiesector.

Michel Verlaan, Partner Flux Partners