FrieslandCampina

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Op donderdag 14 april 2016 overhandigde Roelof Joosten, CEO van Royal FrieslandCampina, het visiedocument van “Netherlands  Circular Hotspot” aan de minister president Mark Rutte. In dit document is de ambitie vastgelegd hoe Nederland  een voortrekkersrol kan vervullen in het vinden van praktische oplossingen voor het omgaan met de schaarse natuurlijke bronnen en het voeden van de groeiende wereldbevolking.

Roelof Joosten noemde in zijn speech tijdens de bijeenkomst in het Eye Museum de initiatieven van FrieslandCampina voor grootschalige mestverwaarding als innovatief voorbeeld. “Fosfaten worden gerecycled tot biogas ter vervanging van aardgas en biocompost ter vervanging van kunstmest; daarmee draagt FrieslandCampina bij aan de klimaatdoelstellingen. Met dit soort innovatieve doorbraken kunnen wij in de wereld echt iets betekenen en kunnen we Nederland op de kaart zetten als Circulaire Hotspot,” aldus Roelof Joosten. Verder neemt FC stappen om duurzame biomassa als energiebron te gebruiken voor haar zuivelfabrieken.  De productielocaties van FrieslandCampina in Borculo en Lochem gaan eind 2017 hun restwater rechtstreeks leveren aan het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Het Waterschap investeert 11 miljoen euro in de bouw van een Nereda® zuiveringsinstallatie in Zutphen om uit dit restwater de duurzame grondstof NEO-alginaat te kunnen winnen.

Doordat FrieslandCampina een deel van haar zuivering buiten werking stelt, krijgt het Waterschap de benodigde hoeveelheid restwater voor de alginaat productie. Beide partijen willen met deze samenwerking bijdragen aan een duurzame samenleving en circulaire productieketens.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Praktijkkennis, ervaring, inzichten, tastbare projecten voor mestverwaarding op melkveehouderijen, biomassa als energiebron, gebruik bioplastics in verpakkingen, winning alginaten voor bioplastics uit afvalwater zuivelfabrieken, etc.

Frank van Ooijen, Director Sustainability FrieslandCampina