Fritech

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij willen vanuit onze visie op MVO meer dan graag op wat voor een manier dan ook een bijdrage leveren aan de totstandkoming en uitvoering van de transitieagenda's. Bij Fritech draait het om 'feel good' ondernemen. Met andere woorden: aan alles wat je doet een goed gevoel overhouden. Voor ons gaat dat vooral om een duurzame positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. Het Grondstoffenakkoord is een mooi instrument om hierin samen grote stappen te kunnen maken.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij zijn onderdeel van de keten en kunnen met name op het gebied van netwerk, kennisoverdracht en creëren van draagvlak een bijdrage leveren in succesvolle uitvoering van het Grondstoffenakkoord. Wij gaan hierover graag in gesprek.

Jeroen ten Brink, Fritech