Furniture Rental Netherlands

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Furniture Rental Netherlands (https://furniturerentalnetherlands.nl) zet zich in onnodig bij-produceren van consumentengoederen tegen te gaan door meubilair en interieurartikelen een nieuw leven te geven.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Furniture Rental Netherlands behoudt, restaureert en conserveert kwaliteit interieur met ouderen en andere kwetsbare professionals die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hun kennis, ervaring en ambacht wordt overgedragen door een nieuwe generatie stagiaires 1-op-1 te koppelen aan onze ambachtslieden.

Maarten Meyer, Furniture Rental Netherlands