Gemeente Almere

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Almere biedt vele kansen om innovatieve ideeën voor circulaire economie tot uitvoering te brengen. We willen de innovatiekracht en de co-creatie van het bedrijfsleven prikkelen.
Met de komst van de 200.000ste inwoner is Almere de 7e stad van Nederland. Almere doet ertoe. We maken  deel uit van een internationaal sterke Metropoolregio Amsterdam.  Samen met regio en Rijk geven we de verdere ontwikkeling van de stad vorm via Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere.  
Almere heeft onder de vlag van Almere 2.0 een programma  Energy on Upcycling dat aansluit ij de ambitie van het Rijk en vooral bij maakindustrie. Energy on Upcycling verdient de nodige externe exposure om te laten zien dat Almere stevige ambities heeft op het gebied van van circulaire economie. Onze droom is dat Nederland en andere delen in de wereld Almere benutten als Living Lab, een testgebied in termen van wet- en regelgeving, ondernemerschap en bewonersinitiatieven, waar theorie kan worden omgezet in praktische en concrete projecten. Een testgebied op deze schaal is ongekend.
Met het tekenen van het National Grondstoffenakkoord onderschrijft Almere het belang van het gezamenlijk ombuigen van onze economie naar een circulaire economie. Op deze manier wordt zichtbaar dat Almere uniek is en mogelijkheden en kansen biedt voor het ontwikkelen van de circulaire economie. Almere zet de komende jaren stevig in op het mogelijk maken regelluwe experimenteerruimte, waar nieuwe bedrijvigheid de ruimte krijgt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Programmalijn 3 van Almere 2.0: Energy on Upcycling past binnen de ambitie van de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk om de innovatiekracht en co-creatie van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in te zetten om antwoord te kunnen geven op de noodzakelijke verandering naar een circulaire economie. We nemen het eerste Upcyclecentrum in gebruik ‘van afval naar nieuwe producten’. En met de competitie Upcycle City dagen we de markt uit om met de reststromen van de openbare ruimte nieuwe economie te bedrijven. Samen met de regio en het rijk creëren we de experimenteerzone op de Steiger en de Floriade.
Bovendien is Almere de eerste gemeente in Nederland die actief aan de slag is gegaan met concrete toepassingen van circulaire economie. In juni 2017 zag het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) officieel het levenslicht. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Inmiddels hebben 30 projectpartners hun toewijding uitgesproken. De aankomende jaren gaan zij een intensieve samenwerking aan.
Daarnaast heeft Almere op 7 september 2017 de Nationale Grondstoffendag uitgeroepen. Met de Nationale Grondstoffendag willen we aandacht vragen voor de opgave en nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik op het opwaarderen van de reststromen. De overheid is hierbij een belangrijke speler, omdat het:
- de aanbieder, producent en eigenaar is van die reststromen, zoals biomassa, oud asfalt en oud straatmeubilair
- de aanjager is voor innovatie en implementatie door middel van aanbesteding en inkoop
- de afnemer kan zijn van de nieuwe producten uit deze grondstoffen.
We praten daarbij over miljoenen tonnen afval. Daarom spelen overheden een belangrijke rol om samen te werken aan Nederland circulair 2050. We willen andere overheden, bedrijven en instellingen oproepen om dit soort collectieven te starten.

Mark Pol, wethouder Financiën, Economische Ontwikkeling, Vastgoed en Bedrijfsvoering Gemeente Almere