Gemeente Amersfoort

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De gemeente Amersfoort wil de kringlopen zo lokaal mogelijk sluiten. Een circulaire economie op regionaal niveau levert innovatie, economische groei en minder milieubelasting op. Lokale overheden mogen niet ontbreken in deze transitie en daarom gaat de gemeente Amersfoort samen met onze inwoners en bedrijven deze nieuwe economie aanjagen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De gemeente Amersfoort gaat voor de bouw. In de bouw- en sloopsector liggen grote opgaven én is veel winst te behalen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van TNO voor de circulaire kansen in de provincie Utrecht. Het sluiten van de kringloop van bouw en sloopmaterialen kan de regio Amersfoort 45 miljoen euro opleveren. Een belangrijke drijfveer om een transitieagenda circulaire bouw op te stellen met Amersfoortse marktpartijen.

Menno Tigelaar, Wethouder gemeente Amersfoort