Gemeente Den Haag

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De gemeente Den Haag neemt inmiddels deel aan diverse Green & City Deals over circulaire economie. In de transitie-agenda's willen we graag werken aan systeem-veranderingen op het vlak van financien, juridische aspecten en een mentaliteitsverandering.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Diverse coalities in de stad willen graag werken aan de transitie naar een circulaire economie. Met concrete projecten die passen in de visie dat afval waarde heeft en dat in een circulaire economie nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

Joris Wijsmuller, Wethouder Gemeente Den Haag