Gemeente Haarlemmermeer

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord

en ik wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda's:

Biomassa en voedsel

Kunststoffen

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze Transitieagenda's
Grondstoffen vormen een belangrijk onderdeel van de circulaire samenleving.
We produceren dagelijks nieuwe grondstoffen. Gewoon: in de keuken, in de tuin, op kantoor, in de fabriek. We gebruiken producten en voegen waarde toe aan wat er van die producten na gebruik overblijft. Hoe beter we grondstoffen inzamelen, hoe meer grondstoffen ook daadwerkelijk in de keten kunnen blijven. En hoe minder restafval er uiteindelijk overblijft. Het mes snijdt zo aan verschillende kanten: minder restafval en dus minder verwerkingskosten en minder milieubelasting.
Minder afvalstoffenheffing voor de inwoners dus. We krijgen meer grondstoffen tot onze beschikking,
maar we halen steeds minder grondstoffen uit de bodem; beter voor het milieu en voor onze leefomgeving.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?
Metropoolregio Amsterdam, waarin we met partners werken aan het sluiten van verschillende ketens die voor een groot deel overeenkomen met de grondstoffen die in het Grondstoffenakkoord worden genoemd.
Daarnaast is Haarlemmermeer een actieve deelnemer aan de Citydeal Circulaire Stad, samen met kennispartners, ministeries en andere gemeenten, waarin we meedenken over het wegnemen van de belemmeringen die we tegenkomen in de transitie naar een circulaire economie, het meten en monitoren van de circulaire economie en over onze internationale positionering op dit onderwerp.
Voorts is de gemeente Haarlemmermeer samen met de gemeente Venlo trekker van het thema circulaire economie in de G32, waarin we aandacht besteden aan circulaire gebiedsontwikkeling en circulair inkopen.
Uiteraard vinden er op het grondgebied van de gemeente volop circulaire activiteiten en ontwikkelingen plaats, zoals de ontwikkeling van The Circular Valley ('s werelds eerste circulaire business hub), de groei en het gebruik van verschillende biobased gewassen en tal van circulaire initiatieven van bewoners en ondernemers.

Ap Reinders, wethouder Gemeente Haarlemmermeer