Gemeente Leeuwarden

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

We willen in Noord-Nederland en Leeuwarden een gunstige ontwikkelregio zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en bewoners om de transitie te maken naar de circulaire economie. Dat maakt dat wij als gemeente ons maximaal inspannen om circulaire initiatieven te faciliteren. We stellen leren centraal. Circulaire economie verlangt dat we van onze huidige patronen afstappen en op een nieuwe wijze gaan werken. We willen onze medewerkers de ruimte geven circulaire principes te leren en deze toe te passen. Wij zijn samen met bedrijven, andere overheden en kennisinstellingen lid van de Vereniging Circulair Friesland. Deze vereniging wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We werken aan drie onderdelen:

1. We faciliteren diverse partijen en werken samen aan projecten die aan een circulaire economie werken zoals het MKB, maar ook vereniging circulair Fryslân en Wetsus.
2. De gemeente Leeuwarden neemt vanuit Circulair Fryslân deel aan een werkgroep “circulair inkopen / overheid als launching customer”.
3. Circulair Fryslân wil een werknemersprogramma opzetten om medewerkers te trainen op het gebied van circulair ontwerpen. Daaraan wil de gemeente meedoen.

Peter Luimstra, Gemeente Leeuwarden