Gemeente Lelystad

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Gemeente Lelystad heeft de intentie om een actieve bijdrage te leveren aan de landelijke ambitie om in 2050 circulair te zijn. Daarbij wordt gekeken naar onder andere werkwijzen en processen binnen en tussen organisaties, mensen en sociale inclusie. Dit biedt kansen voor de Lelystadse samenleving (zowel economisch, maatschappelijk als sociaal).

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Als onderdeel van het uitvoeringsplan Duurzaamheid richten we ons op het omzetten van huishoudelijk afval naar grondstoffen, het verwaarden van composieten uit plezierjachten, upcycling van matrassen, het opnieuw inzetten van bouwafval en in MRA verband trajecten te doorlopen die leiden tot een schone economie.

Anne Kok, Gemeente Lelystad