Gemeente Meppel

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Op 1 juli 2016 is de Perspectiefnota 2017-2020 in de gemeenteraad behandeld. Hierbij is Motie 27, Circulair denken in Meppel, aangenomen. De gemeenteraad roept het college op om Circulair denken in Meppel te stimuleren.Uitvoering te geven door het volgende te faciliteren:  

  • lopende 'circulaire' bouw-initiatieven;
  • de opstart van een kennis-lab;
  • en een kennisbijeenkomst over circulair bouwen.

Tevens wordt voorgesteld om bondig te verkennen hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen circulair bouwen positief kan worden gewaardeerd vanuit de gemeente. Mogelijkheden voor een pilot circulair bouwen worden verkend. Ook voor het gemeentelijke inkoopproces wordt kort verkend hoe circulair bouwen positief  kan worden gewaardeerd. Dit om een circulaire bouw-economie aan te jagen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Er wordt kennis opgedaan door uitvoering te geven aan hiervoor geformuleerde kleinschalige maar praktische ambities. Vooral vanuit het  inmiddels geopende circulaire lab. Kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Peter Hamming, gemeente Meppel