Gemeente Oss

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Maakindustrie

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

In de Osse duurzaamheidscirkel benoemen we onze ambitie en inzet om zuinig om te gaan met grondstoffen door minder gebruik, hergebruik, recycling en het stimuleren van de kringloopgedachte. Daarnaast zetten we in op duurzaam inkopen en aanbesteden en experimenteren we met circulair inkopen. Onze ambitie is om te bouwen aan een biobased, duurzame, circulaire economie. We zetten ons in op het vervangen van energiewinning uit fossiele brandstoffen, circulair inkopen, het terugwinnen van grondstoffen uit ons huishoudelijk afval en het toepassen van teruggewonnen grondstoffen in onze openbare ruimte en wegen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Oss heeft veel maakindustrie en in het kader van het samenwerkingsverband Agrifood Capital speelt voedsel(productie) een centrale rol. Oss wil graag betrokken zijn bij het opstellen van (een van) deze transitieagenda’s.

Wethouder J. van der Schoot, Gemeente Oss