Gemeente Utrecht

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De gemeente Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en telt in 2028 al 400.000 inwoners. Daarom bouwen we de komende jaren duizenden woningen. De leefbaarheid vinden we belangrijk, daarom kiest Utrecht voor een gezonde stedelijke ontwikkeling en investeren we flink in de openbare ruimte en voorzieningen. Daardoor groeit ook de vraag naar grondstoffen voor de productie van nieuwe spullen, gebouwen en wegen. Utrecht wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen, zoveel mogelijk kringlopen sluiten en energie duurzaam opwekken. Utrecht zet daarom in op het smeden van nieuwe allianties, die circulariteit van grondstoffen en producten als uitgangspunt nemen. Door innovatie, meer hoogwaardig hergebruik én toepassing van ‘social return’ ontstaan nieuwe banen, óók voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Utrecht draagt bij aan de expertise ontwikkeling over de circulaire economie, onder andere door deelname aan diverse Green en City Deals en de Cirkelregio Utrecht (regionale alliantie). Gezien de grote bouwopgave legt Utrecht prioriteit bij circulair bouwen. De gemeente Utrecht gaat ontwikkelaars, corporaties en bewoners in Utrecht stimuleren om meer circulair te (ver)bouwen. Een concreet project is een Community of Practice samen met MVO Nederland, waarin bouwbedrijven uit de regio Utrecht ervaringen opdoen met circulair bouwen. De producten en diensten die we als gemeente zelf afnemen, gaan we zoveel mogelijk circulair inkopen (in 2020 voor € 70 miljoen). Als launching customer kan de gemeente zo meer aanbod van circulaire producten stimuleren. Ook het verduurzamen van de inzameling van huishoudelijk afval - door afvalscheiding en recycling - draagt bij aan meer circulaire grondstoffen. Bijvoorbeeld via de invoering van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ en te werken aan een betere afvalscheiding in hoogbouw.

www.utrecht.nl/circulair

Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht, Verkeer en mobiliteit, Duurzaamheid en Milieu