Gemeente Wijchen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Wij willen een inkoper werven die duurzaam en circulair gaat inkopen. Deze wordt ingezet bij onze diverse bouwprojecten. Deze inkoper wordt ook in regionale CE projecten ingezet. Daarnaast willen wij in het kader van ons lokaal energieplan het project ‘korte ketens’ faciliteren dat door externen wordt getrokken. Doel van dit project is om afvalproducten uit de agrarische sector als grondstof in te zetten voor nieuwe voedselproducten. Deze nieuwe produkten worden verkocht aan mensen die in de buurt wonen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De ervaringen die worden opgedaan bij het inkoopbeleid, worden gedeeld met de regiogemeenten. Zo zijn de ervaringen van het circulair fietspad uit Zevenaar gedeeld in de regio. Ook de ervaringen van het project korte ketens worden gedeeld in de regio. Stakeholders worden hierbij betrokken.

Patrick Aelmans, Gemeente Wijchen